درباره آرتمیس

 

پررنگ شدن حضور بانوان در موقعیت های شغلی طی ۱۰ سال اخیر گواه آن است که به سمتی در حال حرکت هستیم که شایستگی افراد جایگزین تبعیض جنسیتی شده است. اما همچنان بدلیل جو حاکم در اجتماع که تاکید بر مردسالاری دارد تعداد زنانی که در محافل حرفه‌ای، همایش‌های مرتبط به کسب و کار شرکت می کنند به نسبت مردان اندک است. از این باب تصمیم گرفتیم تا محفلی را فراهم کنیم که ویژه بانوان در هر موقعیت شغلی باشد.

بانی این گردهمایی بانوانی هستند با آرمانهای مشترک، زبان و درک مشترک از کسب و کار و فضای حرفه ای با همه زنان… از این رو پایه های آن را برشانه های محکم و توانمند زنان بنا نهادیم تا با یاری یکدیگر به این هدف متعالی، معنا بخشیم.

این دورهمی ها ترویج فمینیست‌گرایی نیست و تنها به دلیل خلا کنونی در داشتن چنین جمع هایی حرفه ای ویژه بانوان شاغل،علاقه مند به راه اندازی کسب و کار و زنان کارآفرین شکل گرفته است..

در این گردهمایی سعی داریم تا هرماه آرمانهای خود را یادآوری کنیم  و به بهبود توانمندی های یکدیگر کمک کنیم…