ارمغان کشاورز

مدیرعامل شرکت خصوصی سهامدار برند گلوریا برایدال

درباره ارمغان کشاورز

متولد اردیبهشت ۷۱

دانش آموخته ی مهندسی پلیمر تا مقطع فوق لیسانس

دوره دیده ی دوره های طراحی محصول و جواهر

دارای دو برند در زمینه ی عروس و اکسسوری

مدیر عامل یک شرکت مهندسی

عضو هیئت مدیره ساختمان اداری و تجاری ستین واقع در شهرک غرب