درباره راشین وکیلی آذر

شروع فعالیت در واحد مالی از سال ۱۳۸۲ در شرکتهای پخش، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری

سه سال در بخش منابع انسانی بعنوان سرپرست ( همزمان با فعالیت در واحد مالی)

مدیر پروژه استقرار نرم افزارهای مالی در شرکتهای همکار طی چهار نوبت

آموزش دوره یکساله حسابرسی داخلی خبره در مرکز آموزش حسابداران خبره

دانشجوی ارشد کسب و کار گرایش مالی دانشگاه پیام نور تهران غرب