شیما فقیه پور

کارشناس پشتیبان آکادمی

درباره شیما فقیه پور

هنوز اطلاعات این بخش توسط شیما فقیه پور تکمیل نشده است.

شیما فقیه پور در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است