شیوا مثنوی خوان

مشاور و مدیر آموزش گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی

درباره شیوا مثنوی خوان

سلام.مدیر آموزش گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی،ارائه دهنده خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مطالعات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری هستم و خوشحالم که با گروه شما آشنا شدم.

تماس با ما

شیوا مثنوی خوان در 3 رویداد آرتمیس شرکت داشته است