طلوع امینی

مدیرعامل موسسه آسانا پویش طلوع

درباره طلوع امینی

من روانشناس صنعتی و سازمانی هستم.

طلوع امینی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است