فروغ عبدالخانی

گفتار درمانگر و در حال تحقیق برای کارآفرینی در حیطه ی مورد علاقه

درباره فروغ عبدالخانی

هنوز اطلاعات این بخش توسط فروغ عبدالخانی تکمیل نشده است.

فروغ عبدالخانی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است