درباره مریم فرخی

یک کارشناس سئو که در جهت بهتر شدن خودش و زندگی اش گاهی قدم های کوچک و گاهی قدم های بزرگ و پرریسک بر می دارد