معصومه شیخ‌مرادی

دیجیتال مارکتر و استراتژیست محتوا گروه آگاه

درباره معصومه شیخ‌مرادی

دیجیتال مارکتر

استراتژیست محتوا

کپی رایتر

بازاریابی محتوایی

طراحی سایت وردپرسی

شاعر

نویسنده

دوچرخه سوار

معصومه شیخ‌مرادی در 2 رویداد آرتمیس شرکت داشته است