کتایون سپهری

مدیرعامل شتابدهنده منش

درباره کتایون سپهری

هنوز اطلاعات این بخش توسط کتایون سپهری تکمیل نشده است.

کتایون سپهری در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است