هدیه رستمی

کارگزار رسمی بیمه

طلوع امینی

مدیرعامل موسسه آسانا پویش طلوع

شیوا مثنوی خوان

مشاور و مدیر آموزش گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی

آرزو آتش

کوچ تعالی. مربی توسعه فردی بانوان و مربی شفای کودک درون

مهناز کارخانه

کارشناس مالی

Shaghayegh Rezaei

تحلیل گرمالی حوزه بانکداری

نرگس رنجبر

کارشناس فروش بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

سمیرا یافتیان

معاون حوزه ریاست و روابط عمومی

تور کیش

مدیر روابط عمومی تور کیش

ساناز توکلی

برنامه نویس

الهام عظیمی

مشاور خانواده

حسام اسایش

دزد و ساقی مواد مخدر هستم ..

زهرا شارع

روابط عمومی ایران سرور

دنا تقی زاده

کارشناس فروش