هدیه رستمی

کارگزار رسمی بیمه

شیما فقیه پور

Internal manager of the organization at Websima

شیوا مثنوی خوان

مشاور و مدیر آموزش گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی

عسل کاوسی

مسئول آموزش و محتوا

آرزو آتش

کوچ تعالی. مربی توسعه فردی بانوان و مربی شفای کودک درون

طلوع امینی

مدیرعامل موسسه آسانا پویش طلوع

مهناز کارخانه

کارشناس مالی

نسرین بهروش

مدیربازرگانی/ کارشناس مالی

Shaghayegh Rezaei

تحلیل گرمالی حوزه بانکداری

ساناز توکلی

برنامه نویس

حسام اسایش

دزد و ساقی مواد مخدر هستم ..

سمیرا یافتیان

معاون حوزه ریاست و روابط عمومی

تور کیش

مدیر روابط عمومی تور کیش

الهام عظیمی

مشاور خانواده