شیما فقیه پور

Internal manager of the organization at Websima

شیوا مثنوی خوان

مشاور و مدیر آموزش گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی

آرزو آتش

کوچ تعالی. مربی توسعه فردی بانوان و مربی شفای کودک درون

نسرین بهروش

مدیربازرگانی/ کارشناس مالی

مهناز کارخانه

کارشناس مالی

Shaghayegh Rezaei

تحلیل گرمالی حوزه بانکداری

طلوع امینی

مدیرعامل موسسه آسانا پویش طلوع

هدیه رستمی

کارگزار رسمی بیمه

ساناز توکلی

برنامه نویس