شیما فقیه پور

Internal manager of the organization at Websima

شیوا مثنوی خوان

مشاور و مدیر آموزش گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی

آرزو آتش

کوچ تعالی. مربی توسعه فردی بانوان و مربی شفای کودک درون

عسل کاوسی

مسئول آموزش و محتوا

نسرین بهروش

مدیربازرگانی/ کارشناس مالی

طلوع امینی

مدیرعامل موسسه آسانا پویش طلوع

مهناز کارخانه

کارشناس مالی

Shaghayegh Rezaei

تحلیل گرمالی حوزه بانکداری

ساناز توکلی

برنامه نویس

هدیه رستمی

کارگزار رسمی بیمه

حسام اسایش

دزد و ساقی مواد مخدر هستم ..