سعیده قنبری

مدیر پروژه

شمیم خانقاهی

توسعه دهنده وب

مینا پاسبان پور

توسعه دهنده وب

رویا کیان بخت

هم-موسس و مدیر محتوای ویترین نت

سمیه عربی

کارشناس سئو و طراحی سایت

نرجس بریدک

دانشجو

محدثه فتح اللهی

برنامه نویس

مهدیه یوسفی

برنامه نویس

فرزانه ایزک شیری

بنیان گذار

faeze ranjbaran

ترجمه و توليد محتوا

معصومه پیکانی

موسس و هیئت مدیره شرکت نوآور پژوهان الوند

سولماز انوار

مدیر همیارتوسعه