سعیده قنبری

مدیر پروژه

فرزانه ایزک شیری

بنیان گذار

شمیم خانقاهی

توسعه دهنده وب

سولماز انوار

مدیر همیارتوسعه

شیما فقیه پور

Project Manager at Websima

مینا پاسبان پور

توسعه دهنده وب

رویا کیان بخت

هم-موسس و عضوهیات مدیره ویترین نت

مهدیه یوسفی

برنامه نویس

محدثه فتح اللهی

برنامه نویس

معصومه پیکانی

موسس و هیئت مدیره شرکت نوآور پژوهان الوند

نرجس بریدک

دانشجو

سمیه عربی

کارشناس سئو و طراحی سایت

faeze ranjbaran

ترجمه و توليد محتوا

مهدیس مولودی

کارشناس