سعیده قنبری

مدیر پروژه

شمیم خانقاهی

توسعه دهنده وب

فرزانه ایزک شیری

بنیان گذار

مینا پاسبان پور

توسعه دهنده وب

محدثه فتح اللهی

برنامه نویس

رویا کیان بخت

هم-موسس و مدیر محتوای ویترین نت

مهدیه یوسفی

برنامه نویس

نرجس بریدک

دانشجو

سولماز انوار

مدیر همیارتوسعه

سمیه عربی

کارشناس سئو و طراحی سایت

معصومه پیکانی

موسس و هیئت مدیره شرکت نوآور پژوهان الوند

faeze ranjbaran

ترجمه و توليد محتوا