سعیده قنبری

مدیر پروژه

فرزانه ایزک شیری

بنیان گذار

شیما فقیه پور

مدیر اجرایی آژانس خلاقیت وبسیما

شمیم خانقاهی

توسعه دهنده وب

سولماز انوار

مدیر همیارتوسعه

مینا پاسبان پور

توسعه دهنده وب

رویا کیان بخت

هم-موسس و عضوهیات مدیره ویترین نت

محدثه فتح اللهی

برنامه نویس

نرجس بریدک

دانشجو

سمیه عربی

کارشناس سئو و طراحی سایت

مهدیه یوسفی

برنامه نویس

معصومه پیکانی

موسس و هیئت مدیره شرکت نوآور پژوهان الوند

faeze ranjbaran

ترجمه و توليد محتوا

مهدیس مولودی

کارشناس