آرتمیس

http://artmiss.club

درباره آرتمیس

آرتمیس تلاش خلاقانه بانوانی است که نقش خود را در جامعه پر رنگ می دانند و برای موفقیت بیش از پیش خود تلاش می کنند. این دورهمی ماهانه ویژه بانوان فعال در عرضه دیجیتال است تا با مشارکت، بحث و هم اندیشی در کنار یادگیری مداوم به پیشبرد اهداف یکدیگر کمک کنند.