آذین داریانی

مسئول منابع انسانی

درباره آذین داریانی

من آذین داریانی، دانشجوی ارشد روان شناسی شخصیت هستم و در زمینه روابط عمومی و منابع انسانی فعالیت میکنم.

معلم بودم و هستم و خواهم بود، چون معتقدم تدریس خلاق به نسل آینده زمینه ساز فردایی بهتر خواهد بود.

آذین داریانی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است