آناهیتا محمودی

کوچ ارتباطات و فریلنسر(در زمینه محتوا)

درباره آناهیتا محمودی

خودت باش متفاوت باش

این جمله بهتر از هر جمله ای من را و رسالتم را توصیف می کند. این که در جهانی برابر و در عین حال نابرابر از منظر دیدگاه های مختلف در کنار هم با مسالمت زندگی کنیم و در عین حال بتوانیم رسالت خود را در این جهان بی کران بیابیم. برای اینکار نیازمند این هستیم که با خودمان و دنیا و اطرافمان به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم.

ابتدای این امر تحصیل در رشته علوم ارتباطات و سپس ورود به حوزه نوشتن و تولید محتوا را برای این کار مناسب دیدم تا اینکه با کوچینگ آشنا شدم و در کوچینگ (بهترین نوع ارتباط همدلانه) بود که توانستم با جرات بگویم من همراه تو هستم «تو فقط خودت باش متفاوت باش.»