اناهیتا معماری

مدیر برند ACEAGRO

درباره اناهیتا معماری

مشاور بازاریابی برند

مهارت در طراحی ، استراتژی ارتباطی برند، مدیریت کمپین، استراتژی بازاریابی و مدیریت پروژه.

اناهیتا معماری در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است