راشین وکیلی آذر

مدیر مالی و اجرایی

درباره راشین وکیلی آذر

شروع فعالیت در واحد مالی از سال ۱۳۸۲ در شرکتهای پخش، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری

سه سال در بخش منابع انسانی بعنوان سرپرست ( همزمان با فعالیت در واحد مالی)

مدیر مالی و مدیر پروژه استقرار نرم افزارهای مالی در شرکتهای همکار

مدیر اجرایی موسسه خدمات مالی و حسابداری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی