زینب علی عسکری

مدیر پروژه و طراح ارشد گرافیک

درباره زینب علی عسکری

متخصص در طراحی لوگو و هویت بصری برند