شیده کیوان جاه

مدیر بازرگانی و تدارکات

درباره شیده کیوان جاه

مدیر بازرگانی و تدارکات

تحصیلات : کارشناس اقتصاد نظری-MBA-DBA

در حال حاضر تمایل به ایجاد کسب و کار شخصی برای خود فکر می کنم .

شیده کیوان جاه در 2 رویداد آرتمیس شرکت داشته است