شیرین مبصری

مدیر عامل شرکت تحقیقاتی بازرگانی مرسانا فارمد

درباره شیرین مبصری

مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره،عضو هیئت مدیره ،موسس و سهامدار چندین شرکت دارویی،مکمل،سلامت محور و R&D Base

شیرین مبصری در 2 رویداد آرتمیس شرکت داشته است