عطیه دخانچی

موسس تیکِ نیک و توسعه دهنده موبایل

درباره عطیه دخانچی

هنوز اطلاعات این بخش توسط عطیه دخانچی تکمیل نشده است.

عطیه دخانچی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است