درباره فرزانه ایزک شیری

فرزانه شیری هستم . لیسانس مهندسی نرم افزار از دانشگاه تهران و فوق لیسانس امنیت از دانشگاه UTM . هفت  سال مسیول واحد فرابری داده های تامین اجتماعی بودم و سه سال سابقه تدریس تو دانشگاه  قبل از بنیان “آسان بار ” رو دارم . بورس کامپیوتر از دانشگاه UM  با موضوع Cloud Computing رو دریافت کردم و بعد از ۶ ماه با برادرم دکتر فرهاد شیری که دکترای خودشون رو تو منچستر و رشته مدیریت پروژه گرفته بودن به همراه دوستشون  مهندس محمد حسینی که رشته MBA رو تو دانشگاه تهران خونده بودن تصمیم گرفتیم که تحولی تو سیستم حمل و نقل بار ایجاد کنیم . سال ۹۵ آسان بار تو یک دفتر تو کرج شکل گرفت و بعد از دو سال که به صورت بوت استرپ کار کردیم مجموعه رهنما رو آسان بار سرمایه گذاری کرد .در حال حاضر  تو تهران مستقریم و با یه تیم ۲۱ نفره متخصص و متعهد داریم با قدرت و انگیزه کار می کنیم .