درباره مانا ایرائی

مبتکر و بنیان گذار پروژه معجزه آسای آنتی ویروس انسانی ( عزت نفس )  برای اولین بار در ایران

مانا ایرائی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است