مریم باقری

مدیر آموزش شتابدهنده ارغوان نوآفرین و مدیر عامل شرکت نانوآوات مچ

درباره مریم باقری

هنوز اطلاعات این بخش توسط مریم باقری تکمیل نشده است.

مریم باقری در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است