مریم مختاری

مدیرعامل

درباره مریم مختاری

کارآفرین/ نوآوران هزاره دانش ( پارس تاچ)

مریم مختاری در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است