معصومه صادقی

مدیر توسعه کسب و کار

درباره معصومه صادقی

هنوز اطلاعات این بخش توسط معصومه صادقی تکمیل نشده است.

معصومه صادقی در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است