مهدیه عابدینی

مدیر پروژه

درباره مهدیه عابدینی

من مهدیه عابدینی هستم. فعالیت حرفه‌ایم را از دوران دانشجویی با برنامه‌نویسی شروع کردم و به‌مرورزمان مسیرم دست‌خوش تغییرات بسیاری شد، با شناختی که از خود پیدا کردم متوجه شدم چالش‌های جدید، روحی تازه در کار به من می‌دهد و من عاشق تجربیات جدید و یادگیری هستم. در حال حاضر خودم را آدم توانمندی در حوزه تیم سازی می‌دانم و تجربه‌های خوبی مانند مدیریت پروژه‌های BI  را در کارنامه‌ام دارم و به علت چالش‌هایی که توانسته‌ام پیروزمندانه پشت سر بگذارم احساس خوش‌آیندی از مسیری طی شده‌ام دارم.

به‌مرورزمان و به‌واسطه فعالیت در قالب چهارچوب اسکرام در شرکت‌های بزرگ و تیم‌های کاری متعدد،موفق به کشف توانایی‌های خود در حوزه Agile coach شده‌ام که این خود روزنه‌های نورانی جدیدی را در زندگی حرفه‌ایم نمایان ساخت. به‌تازگی تلاش کردم که برخی از تجربیاتی که به شیرینی و گاهی به سختی به دست آورده‌ام را در اختیار سایر دوستانم قرار دهم که برای این کار فضای ویرگول را انتخاب کرده‌ام.