مهرین نظری

مدیر روابط عمومی

درباره مهرین نظری

من مهرین نظری هستم، کارشناس نرم افزار و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه خوارزمی. با استارتاپهای زیادی از جمله میسا، دانرو، دکتردکتر، بیدود و نیک استارتر همکاری داشتم. اغلب کار مارکتینگ آفلاین و روابط عمومی رو انجام دادم. سفیر سمن های مختلفی هم هستم.

مهرین نظری در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است