درباره مهشید رضایی

فعال اجتماعی که دوست داره با توانمندسازی دختران و زنان به کیفیت زندگیشون کمک کنه.کسی که داره سعی میکنه یاد بگیره و کمک کنه