مهنوش اشرفیان

نقاش و گرافیست

درباره مهنوش اشرفیان

۲۸ساله

کارشناس رشته نقاشی

دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

 

مهنوش اشرفیان در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است