درباره مینا قادری

هم موسس و مدیر مارکتینگ ۱stQuest، پلتفرم جامع سفر به ایران.

مینا قادری در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است