نوشین اسماعیل‌خانیان

مدیر توسعه کسب‌وکار

درباره نوشین اسماعیل‌خانیان

مدیر توسعه کسب‌وکار نیک‌استارتر

نوشین اسماعیل‌خانیان در 1 رویداد آرتمیس شرکت داشته است