پرستو گله داری

کارشناس توسعه کسب و کار دیجیتال

درباره پرستو گله داری

من کارشناس توسعه کسب و کار و مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت پرولاین، فعال در زمینه عرضه محصولات نرم افزاری هستم. برنامه من کمک به شرکت برای دستیابی به اهداف بازاریابی فیزیکی و دیجیتال همچنین برندینگ است.

پرستو گله داری در 6 رویداد آرتمیس شرکت داشته است