درباره باغ کتاب

«باغ کتاب تهران» بزرگترین مجموعه کتاب و سرگرمی‌های علمی کشور است که در اراضی عباس آباد احداث شده است. این مجموعه بزرگترین کتابفروشی ایران و بنا به برآورد نشریه نیوزویک (احتمالاً) بزرگترین کتابفروشی جهان به شمار می رود. باغ کتاب دارای جاذبه های متنوع علمی، فرهنگی و تفریحی است.